Het OerKa Irene Verbeek Museum is ondergebracht in het 12e-eeuwse terpkerkje van Raard (bij Dokkum), dat behoort tot het bezit van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, www.aldefrysketsjerken.nl

Het terpkerkje van Raard ligt in Friesland aan de weg (N356) van Dokkum naar Holwerd (op weg naar Ameland). ANWB-borden wijzen bij Raard de weg naar het museum op de terp.

Openingstijden: van april tot november, vrijdag, zaterdag en zondag, 14.00-17.00 uur.
Op afspraak is het
museum het hele jaar
te bezoeken.

0511 408 655
b.g.g
050 403 2244

info@oerka.nl.

Entree: € 2,50 p.p. Gereduceerde prijs
voor groepen op aanvraag.

Museum

©foto Jan de Boer 2002