Stichting OerKa Irene Verbeek Museum

ANBI gegevensHet stichtingsbestuur: voorzitter (G.H.M. Tromp), vice-voorzitter (P.H. van der Plank), penningmeester (Ph. B. Janssen), secretaris ( functie is momenteel vacant), lid (H.M. Tromp). De bestuurders zijn onbezoldigd.


Hoofdlijnen van het beleidsplan:

  • Het bestuur faciliteert in de allereerste plaats de totstandkoming van jaarlijks nieuwe exposities met recent werk van Irene Verbeek;
  • Het bestuur zoekt permanent naar mogelijkheden om geld te genereren voor de exposities en het museum;
  • Jaarlijks is het bestuur verantwoordelijk voor Pers en Publiciteit voor het Oerka Irene Verbeek museum in Raard in het algemeen en voor de jaarlijkse nieuwe expositie in het bijzonder;
  • Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van vrijwilligers (20 tot 25 personen) die suppoosten in het museum. Dat betreft o.a. het op peil houden van het bestand aan vrijwilligers, het maken van roosters, het oplossen van problemen, de tweejaarlijkse bijeenkomsten voor vrijwilligers etc.
  • Het bestuur is verantwoordelijk voor het de jaarlijkse nieuwsbrief aan donateurs en aan het bijhouden van het donateurs-bestand.